Herroepingsrecht (artikel 5 van algemene voorwaarden)

De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit  terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.